Databáza kolektívnych zmlúv

Kolektívne zmluvy na Slovensku

Výber kolektívnych zmlúv zo Slovenska je uverejnený tu. Možete tu nájsť originálne texty, prečitať si ich a prechádzať jednotlivými kapitolami a článkami, podľa oblastí Vášho záujmu.
Keď kliknete na kolektívnu zmluvu, otvorí sa stránka: naľavo je celý text a v pravom stĺpci nájdete zhrnutie nariadení kolektívnych zmlúv.
Odborové organizácie a zamestnávatelia zo Slovenska prispeli k zberu týchto kolektívnych zmlúv. Publikácia je vyvinutá nadáciou WageIndicator aa Univerzitou Dar es Salaam. Kontaktujte nás.

Porovnajte body jednotlivých kolektívnych zmlúv zo Slovenska naprieč sektormi, témami a s inými krajinami

Kolektívne zmluvy - Sektorové / viac zamestnávateľov - plný text

Kolektívne zmluvy - Firma / jeden zamestnávateľ - plný text

loading...
null
Loading...