Minimálna mzda – Slovensku

  • Platné v Marec 2020
  • Hodnoty minimálnej mzdy v tabuľke sú uvedené v Euro.
  • Sumy sú pred zdanením.

Minimálna mzda za hodinu Minimálna mzda za mesiac
Národná minimálna mzda
Minimálna mzda na Slovensku s účinnosťou od 1. januára 2020. Minimálna mzda na Slovensku s účinnosťou do 31. decembra 2020. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. 12. 2019
3,33 € 580,00 €

Pracovná doba

  • Uvedené dni v týždni: 5.0
  • Stanovený počet hodín za týždeň: 40
  • Ustanovený pracovný čas je v prípade mesačnej mzdy 40 hodín týždenne.

Definícia

Slovensko má štátom nariadenú minimálnu mzdu a žiaden pracovník na Slovensku nemôže byť platený menej, ako je táto povinná minimálna sadzba platu.
Zamestnávatelia na Slovensku, ktorí nevyplácajú minimálnu mzdu, môžu byť slovenskou vládou potrestaní.

Viac informácií nájdete na adrese

Národná minimálna mzda - Slovensko - Archív minimálnej mzdy

Archív od roku 2019

Archív pred rokom 2019

loading...
null
Loading...