Minimálna mzda – Slovensku

  • Platné v Január 2020
  • Hodnoty minimálnej mzdy v tabuľke sú uvedené v Euro.
  • Sumy sú pred zdanením.

Minimálna mzda za hodinu Minimálna mzda za mesiac
Národná minimálna mzda
Minimálna mzda na Slovensku s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
3,33  580,00 

Pracovná doba

  • Uvedené dni v týždni: 5.0
  • Stanovený počet hodín za týždeň: 40
  • Ustanovený pracovný čas je v prípade mesačnej mzdy 40 hodín týždenne.

Definícia

Slovensko má štátom nariadenú minimálnu mzdu a žiaden pracovník na Slovensku nemôže byť platený menej, ako je táto povinná minimálna sadzba platu.
Zamestnávatelia na Slovensku, ktorí nevyplácajú minimálnu mzdu, môžu byť slovenskou vládou potrestaní.

Viac informácií nájdete na adrese

Archív minimálnej mzdy

loading...
null
Loading...