Minimálna mzda – Slovensku

  • Platné v Apríl 2019
  • Hodnoty minimálnej mzdy v tabuľke sú uvedené v Euro.
  • Sumy sú pred zdanením.

Minimálna mzda za hodinu Minimálna mzda za mesiac
Národná minimálna mzda 2,95  520,00 

Pracovná doba

  • Uvedené dni v týždni: 5.0
  • Stanovený počet hodín za týždeň: 40
  • Ustanovený pracovný čas je v prípade mesačnej mzdy 40 hodín týždenne.

Viac informácií nájdete na adrese

Archív minimálnej mzdy

loading...
null
Loading...