Ako teda napísať dobrý motivačný list?

Vašou základnou úlohou je zaujať čitateľa, do ktorého rúk sa text dostane, aby dal prednosť vám pred ostatnými uchádzačmi. Spôsob, akým sa budete prezentovať v motivačnom liste a štýl, aký zvolíte, ovplyvní váš úspech či neúspech. Písomný prejav je totiž náplňou mnohých pracovných miest, a preto aj budúceho zamestnávateľa zaujíma, ako dokážete pracovať s textom z hľadiska obsahu, formy i gramatiky.

Dôležité body

 • dajte si záležať - kvalita rozhoduje
 • stručnosť, výstižnosť, prehľadnosť
 • pozor na gramatické chyby
 • menej ako jedna strana A4
 • prejavte záujem - zistite si komu píšete a o akú spoločnosť sa jedná
 • buďte originálny, prázdne frázy nezaberajú
 • vyzdvihnite klady
 • nezaoberajte sa nedostatkami
 • poskytuje vždy len pravdivé informácie

Stučnosť a výstižnosť sú nevyhnutné

Text motivačného listu by mal byť stručný, výstižný a prehľadný. Rozsahom by nemal presiahnuť jednu stranu formátu A4, najlepšie je koncipovať list na maximálne pol strany. Samozrejmosťou by mal byť text bez gramatických chýb. 

Uveďte o sebe všetky dôležité údaje

V liste by mali byť uvedené tieto údaje - meno, adresa, telefón, e-mail adresáta aj vaše, oslovenie na začiatku textu a dátum, miesto, meno a podpis na jeho konci.

Dôležitý je obsah

Motivačný list by mal obsahovať niekoľko informácií. Najprv to, o akú pozíciu sa uchádzate a prečo je predmetom vášho záujmu, ďalej vaše predpoklady k dobrému výkonu danej pozície.

V úvode zmieňte vaše znalosti o spoločnosti, pre ktorú chcete pracovať. Je dobré, aby váš budúci zamestnávateľ vedel, že vás zaujímajú informácie o jeho spoločnosti. Týmito vedomosťami si iste získate jeho pozornosť.

Podstatné je, aby ste sa sústredili na dôvody, ktoré vás viedli k snahe získať práve toto miesto. Snažte sa byť originálny a vyhýbajte sa prázdnym vetám.

Vyzdvihnite vaše klady, nezaoberajte sa vašimi nedostatkami, ale vždy uvádzajte len pravdivé informácie.

Nová pozícia = nový motivačný list

Dajte si prácu a vytvorte nový list na každú ďalšiu pozíciu, o ktorú sa snažíte. Venujte inzerovanej ponuke primerane veľa ​​času a zistite si meno kontaktnej osoby, ktorá má pracovnú pozíciu na starosti. Tým sa váš text stane osobnejší. 

Dôležité body

 • dajte si záležať - kvalita rozhoduje
 • stručnosť, výstižnosť, prehľadnosť
 • pozor na gramatické chyby
 • menej ako jedna strana A4
 • prejavte záujem - zistite si komu píšete a o akú spoločnosť sa jedná
 • buďte originálny, prázdne frázy nezaberajú
 • vyzdvihnite klady
 • nezaoberajte sa nedostatkami
 • poskytuje vždy len pravdivé informácie

Ako najlepšie vyjadriť vašu motiváciu

Motivačný list je spolu so životopisom súčasťou žiadosti o pracovnú pozíciu. Len dobre spracovaný životopis totiž k úspechu nestačí. Budúceho zamestnávateľa zaujíma vaša motivácia, a tú môžete najlepšie opísať práve v motivačnom liste. Takto spracovaný písomný prejav je vašou prvou vizitkou pre personalistu alebo potenciálneho zamestnávateľa. Tí sa podľa kvality textu rozhodnú, či ste vhodný kandidát pre danú pozíciu.
loading...
null