Sexuálne obťažovanie a domácki zamestnanci

Domácki zamestnanci patria medzi najzraniteľnejších čo sa týka zneužívania na pracovisku. Vzhľadom na ich izoláciu (samostatne pracujúci v domácnosti) a typ práce (relatívne nízko kvalifikovaní), domácki zamestnanci môžu byť vystavení mnohým druhom nespravodlivého zaobchádzania a zneužívania, od dlhej pracovnej doby až po podpriemerné mzdy. Mnoho žien a dievčat po celom svete, ktoré sú zamestnané ako domácke pracovníčky, čelia rôznym typom zneužívania vrátane sexuálneho obťažovania.

Medzi formy sexuálneho obťažovania patrí také správanie, kedy zamestnávateľ alebo člen domácnosti rozpráva nevhodné sexuálne vtipy alebo poznámky, komentuje oblečenie domáckych pracovníkov, vydáva sexuálne sugestívne zvuky ako napríklad popiskovanie, nevhodne sa dotýka zamestnancov, požaduje sexuálne služby výmenou za to, že si domácky zamestnanec udrží svoju prácu, alebo dokonca znásilní svoju obeť.

Pre domáckych zamestnancov je ohlasovanie sexuálneho obťažovania veľmi náročné. Pretože pracujú v izolácii, akékoľvek obvinenie je ich slovo proti slovu páchateľa, navyše s veľmi malou podporou svedkov. Domácki zamestnanci sa tiež obávajú straty zamestnania v prípade, že sexuálne obťažovanie nahlásia.

Vzhľadom k pracovnému prostrediu domáckych zamestnancov (bez oddelenia ľudských zdrojov, atď.) sa sexuálne obťažovanie v domácnosti nahlasuje ako trestný čin. Kvôli strachu z odplaty, strachu zo straty zamestnania a strachu, že obeť nebude braná vážne je však veľmi zriedkavé, že k nahláseniu takéhoto trestného činu dôjde.

Domácki zamestnanci sú zamestnanci ako akýkoľvek iní a majú rovnaký nárok na pracovisko bez sexuálneho obťažovania.

loading...
null
Loading...