Čo je sexuálne obťažovanie?

Čo je sexuálne obťažovanie?

Sexuálne obťažovanie zahŕňa akékoľvek nežiadúce a nechcené sexuálne návrhy, žiadosti o sexuálne služby a iný verbálny alebo fyzický kontakt sexuálnej povahy, ktorý vytvára nepriateľské alebo útočné prostredie. Sexuálne obťažovanie môžeme označiť za formu násilia na ženách a mužoch, ako aj za diskriminačné zaobchádzanie. Kľúčovou súčasťou definície je slovo „nežiadúce".

Sexuálne obťažovanie môže mať rôzne podoby. Zahŕňa fyzické násilie i jemnejšie formy násilia ako donucovanie - nútenie robiť niečo proti svojej vôli. Môže mať dlhodobú podobu - opakované sexuálne „vtipy", neustále (nechcené) pozvania na rande, alebo nežiadúce flirtovanie sexuálnej povahy. Môže ísť aj o jednorázovú udalosť - nevhodné dotyky, alebo dokonca sexuálne zneužívanie či znásilnenie.

Má pohlavie osoby súvis so sexuálnym obťažovaním?

Áno - sexuálne obťažovanie je správanie, ktoré priamo súvisí s pohlavím osoby, ktorá je predmetom sexuálneho obťažovania. To je dôvod, prečo je považované za diskriminačné.

Podľa štúdie, ktorú uskutočnila Medzinárodná organizácia práce (ILO), „Sexuálne obťažovanie je neoddeliteľne spojené s mocou a často prebieha v spoločnostiach, ktoré považujú ženy za sexuálne objekty a druhoradých občanov." Bežným príkladom je, že sa od žien očakávajú sexuálne služby za to, že sú prijaté do zamestnanie, povýšené, alebo sa im zvýši plat. Ďalším príkladom je obťažovanie na ulici, ktoré sa môže pohybovať od popiskovania až k nepríjemným a urážlivým verbálnym útokom a sexuálnemu zneužívaniu a znásilneniu.

Dôležité je, že sexuálne obťažovanie nie je to isté ako obojstranne odsúhlasené flirtovanie alebo vzťah. Je to nežiadúci akt, ktorý spôsobuje nepríjemnosti a úzkosť a v niektorých situáciách môže byť fyzicky i psychicky nebezpečný. Obeť môže pociťovať strach, môže sa cítiť nepohodlne, trápne, alebo ohrozená.

Čo môžeme označiť za sexuálne obťažovanie?

V rôznych krajinách sveta existujú rozličné právne definície sexuálneho obťažovania, no medzi najčastejšie formy sexuálneho obťažovania patrí:

 • rozprávanie sexuálnych a/alebo nevhodných vtipov
 • zobrazovanie alebo distribúcia sexuálne explicitných kresieb alebo obrázkov
 • listy, poznámky, e-maily, telefonické hovory, alebo iný materiál sexuálnej povahy
 • posudzovanie („rebríček") ľudí na základe fyzických atribútov
 • sexuálne komentáre o oblečení, stavbe tela, alebo výzore osoby
 • popiskovanie
 • sexuálne sugestívne zvuky alebo gestá ako napríklad sajúce zvuky, žmurknutia, alebo napodobňovanie sexuálneho aktu
 • priame alebo nepriame zastrašovanie a úplatky za vynútené sexuálne aktivity
 • opakované žiadosti o stretnutia alebo sex
 • vulgárne nadávky ako „štetka", „suka", a podobne
 • pohľady urážlivým spôsobom (napríklad na ženské prsia alebo mužský zadok)
 • nežiadúce otázky o súkromnom sexuálnom živote
 • nechcené dotyky, objatia, bozkávanie, alebo nevhodné obtieranie sa
 • sledovanie osoby
 • dotýkanie sa samého seba sexuálnym spôsobom v prítomnosti iných
 • sexuálne napadnutie
 • obťažovanie
 • znásilnenie

Kde prebieha sexuálne obťažovanie?

Sexuálne obťažovanie môže nastať kdekoľvek - v práci, na univerzite, na ulici, v obchode, v klube, pri používaní verejnej dopravy, na letisku a dokonca aj doma. V podstate ide o nežiadúcu pozornosť sexuálnej povahy, ktorá sa môže vyskytnúť na akomkoľvek verejnom mieste, ako aj v súkromí.

Obťažujú len muži ženy?

Nie. Aj ženy môžu sexuálne obťažovať mužov, muži iných mužov a ženy iné ženy. Sexuálne obťažovanie sa deje bez ohľadu na rod a pohlavie.

Páchatelia môžu byť zamestnávatelia, kolegovia v práci, klienti, zákazníci, cudzinci, príbuzní, priatelia, partia ľudí, alebo osoba, ktorá prijíma do zamestnania. Neexistuje žiaden všeobecný profil osoby, ktorá sexuálne obťažuje.

loading...
null
Loading...