Dávka v Nezamestnanosti

Dávka v Nezamestnanosti

Nezamestnaný má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu (priemeného zárobku) a vypláca sa počas šiestich mesiacov. Nezamestnaný, ktorý bol zaradený do evidencie po skončení činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Dávka sa mu vypláca počas štyroch mesiacov.

(§104-108 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení; http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s)

loading...
null
Loading...