Aké sú dopady sexuálneho obťažovania na obeť?

Existuje mnoho fyzických, emocionálnych a finančných následkov sexuálneho obťažovania. Tie môžu zahŕňať:

A. Zdravotné následky

 • úzkosť
 • stres
 • únava
 • depresia
 • chudnutie alebo priberanie na váhe
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD).

B. Finančné následky

 • znížený pracovný výkon, pretože sa obeť sa zameriava na riešenie sexuálneho obťažovania
 • zvýšená absencia, aby obeť zabránila obťažovaniu, alebo z dôvodu choroby zo stresu, čo vedie k práceneschopnosti bez nároku na plat
 • ukončenie pracovného pomeru ako forma odplaty zo strany páchateľa, alebo v dôsledku zníženej pracovnej výkonnosti vyplývajúcej z obťažovania
 • náklady na premiestnenie do iného mesta alebo zamestnania
 • strata kontaktov pre prípad budúcich pracovných odporúčaní
 • strata kariéry

C. Sociálne následky

 • násilie/agresivita ako forma odplaty zo strany páchateľa alebo kolegov/priateľov páchateľa po tom, čo obeť podá stažnosť
 • osobný život pretriasaný na verejnosti - obeť sa stáva „obvineným" a jej typ oblečenia, životný štýl a súkromný život sú často terčom útokov
 • ponižovanie a klebety
 • hanobenie charakteru a dobrej povesti
 • strata dôvery v prostrediach podobných tomu, kde došlo k obťažovaniu, alebo u typu ľudí, ktorí zastávajú podobné pozície ako páchateľ
 • extrémny stres ovplyvňujúci vzťahy s partnerom, kolegami, rodinou a priateľmi
loading...
null
Loading...