Skrátené uväzky

Skrátené uväzky

Práca na polovičný úväzok, či práca na dohodu sa v čase krízy stali pomerne často využívanými pracovnými pomermi. Ich výhodou je vyššia flexibilita pracovného času, alebo možnosť privyrobiť si niečo navyše k hlavnému pracovnému pomeru alebo počas poberania dávok v nezamestnanosti. Ich nevýhodou je znížená sociálna a pracovno-právna ochrana zamestnanca. V prípade napríklad dohôd za Vás zamestnávateľ neplatí odvody na dôchodkové či zdravotné poistenie.
Ku skráteným úväzkom môžeme zaradiť tieto formy pracovno-právnych zmlúv: 

Zaujímavosť

 

Zdroj: Eurostat

loading...
null
Loading...