Práca na skrátený pracovný úvazok

Podľa slovenského Zákonníka práce (§ 49, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.) môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom skrátený pracovný čas, ku ktorému proporcionálne zodpovedá aj odmena za odpracovaný čas. Zo mzdy vyplácanej za prácu na skrátený pracovný úväzok sa odvádzajú proporcionálne odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zamestnanec má zároveň nárok na proporcionálnu čast dovolenky z hlavného pracovného pomeru. Výpovedná doba pri skrátenom pracovnom úväzku na dobu úrčitú je minimálne 1 mesiac. Ak je zmluva na skrátený pracovný úväzok dohodnutá na menej ako 15 hodín týždenne, výpovedná lehota sa skracuje na 15 dní.
Na skrátený, najčastejšie polovičný pracovný úväzok u nás pracuje podľa Eurostatu približne 4% zamestnancov. Napriek tomu, že sa v posledných rokoch tento podiel zvýšil, stále sme krajinou, kde sa táto forma úväzku nevyužíva často. V priemere v EÚ takto pracuje až 19% zamestnancov, pričom v krajinách ako je Holadsko je to až takmer 50%.
loading...
null
Loading...