Domácka práca a telepráca

Domácka práca a telepráca je podľa Zákonníka práce (§ 52, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.) činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva z domu, resp. z iného miesta ako je pracovisko daného zamestnávateľa. Najčastejšie ide o prácu na počitači, ktorá nemusí byť viazaná na konktrétne pracovisko. Preto je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi adekvátne pracovné podmienky, najmä vhodné technické vybavenie. Na zamestnanca pracujúceho z domu za nevzťahuje povinnosť rovnomerne rozvrhnúť pracovný čas, zamestnanec tiež nemá nárok na príplatok za prácu nadčas či v noci. Výpovedná lehota je určená v závislosti od odpracovaných rokov, minimálne však jeden mesiac.

loading...
null
Loading...