Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentaov môže podľa Zákonníka práce (§ 227, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.) vykonávať iba osoba, ktorá má status študenta denného štúdia na strednej alebo vysokej škole a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Študent môže pre zamestnávateľa odpracovať maximálne 20 hodín týždenne a minimálna hodinová mzda musí byť v súlade so zákonom u minimálnej mzde a nesmie byť nižšia. Výpovedná lehota je 15 dní.

loading...
null
Loading...