Delené pracovné miesto

Podobne ako pri práci na skrátený úväzok ide aj pri delenom pracovnom mieste (§ 49a, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.)  o prácu na kratší ako 40-hodinový pracovný čas. V tomto prípade sa minimálne dvaja zamestnanci delia o jedno pracovné miesto a rovnomerne si medzi sebou rozdeľujú pracovný čas. V prípade, že jeden z nich nemôže pracovať, musí ho niektorý zamestnanec, ktorý s ním zdiaľa pracovné miesto, zastúpiť. Výpovedná lehota je jeden mesiac.

loading...
null
Loading...