Dohoda o pracovnej činnosti

Na dohodu o pracovnej činnosti môžete podľa Zákonníka práce (§ 228a, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.) pracovať najviac 10 hodín týždenne.  Ak ste nezamestnaný, takisto môžete pracovať na dohodu o pracovnej činnosti,  váš zárobok však nesmie presiahnuť 139,90 eur mesačne.Aj v tomto prípade platí, podobne ako pri dohode o vykonaní práce, že zamestnávateľ za vás neodvádza zdravotné  odvody a odvody na dôchodkové, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Po skončení tohto pracovného pomeru preto nemáte nárok na vyplatu dávok v nezamestnanosti a roky odpracované na dohodu o vykonaní práce sa Vám nezapočítajú ani do odpracovných rokov pre potreby dôchodkového poistenia.

Dohoda môže byť uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú. Výpovedná lehote je 15 dní.

loading...
null
Loading...