Vyplatenie mzdy pred dovolenkou

Zamestnanec má možnosť požiadať zamestnávateľa, aby mu pred nástupom na dovolenku vyplatil mzdu splatnú počas dovolenky. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V období medzi výplatnými termínmi, dohodnutými v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytovať preddavok na mzdu.

späť na Vyplácanie mzdy

loading...
null
Loading...