Mzda v cudzej mene

Pokiaľ je miesto výkonu práce zamestnanca  v cudzine, v pracovnej zmluve musí byť špecifikovaná aj mena, v ktorej bude mzda vyplácaná, ako aj ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v zahraničí v peniazoch alebo v naturáliách. Zamestnancovi, ktorého miesto výkonu práce uvedené v pracovnej zmluve sa nachádza v zahraničí, totiž zamestnávateľ môže poskytovať celú mzdu alebo časť mzdy v cudzej mene.

loading...
null
Loading...