Miesto vyplácania

V zásade má byť mzda vyplácaná priamo na pracovisku a v pracovnom čase. V pracovnej zmluve však možno dohodnúť aj iný mechanizmus výplaty mzdy. Zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť doručenie mzdy zamestnancovi v deň jej splatnosti alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň aj v prípade, že sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť pre výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku.

loading...
null
Loading...