Tlačová správa - Znížte rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pomocou 39 otázok a odpovedí

Čím viac žien bude informovaných o tom, ako predchádzať rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, krok za krokom môžeme tieto pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní odstániť. WageIndicator a MôjPlat.sk ponúkajú podrobný prehľad rôznych aspektov, ktoré sú spojené s pracovným životom ženy zarábajúcej o 19,8 % menej než muži na Slovensku.

Niekoľko tipov pre ženy, ktoré chcú zarábať minimálne rovnako ako muži:
  • Vyberte si vzdelanie podľa toho, po čom je dopyt a dokončite vzdelanie, ktoré ste raz začali (získajte diplom)
  • Vyberte si sektor alebo hospodárske odvetvie, kde dostanete dobre zaplatené
  • Získavajte znalosti, ktoré môžete zoširoka uplatniť a zlepšujte sa v nich aj počas toho, ako pracujete
  • Ak začínate budovať rodinný život, vyberte si partnera, ktorý vás podporí vo vašom želaní pracovať a bude s vami zdielať rodinné povinnosti a domáce práce
  • Neprestávajte pracovať aj keď máte deti
  • Majte premyslené kroky, ktoré chcete vo svojom pracovnom živote dosiahnuť a vyjednávajte o svojom plate pri každom novom kariérnom postupe
  • Myslite na svoj dôchodok
Čo je hlavné, pracujúce ženy by mali byť schopné rozpoznať tie rozdiely v odmeňovaní, ktoré sú neodôvodnené a ktoré môžu poukazovať na nezákonnú diskrimináciu.

Chcem si pozrieť 39 najčastejších otázok a odpovedí

loading...
null
Loading...