Mzdy podľa pohlavia sa v rámci EÚ líšia, ale slovinské a poľské ženy ukazujú východisko

Rozdiely vo výške miezd podľa pohlavia, tj. nerovnaké ohodnotenie pre ženy, ktoré pracujú na rovnakej pozícii ako ich mužskí kolegovia, sa v rámci EÚ líšia. Tieto rozdiely sa trvalo držia vo všetkých členských krajinách EÚ, od priemeru 1% v balkánskom Slovinsku až po obrovských 28% v pobaltskom Estónsku. Najväčšie ekonomiky EÚ, ako Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia, vykazujú rozdiely medzi 10 a 20%. To isté platí aj pre prémie a ďalšie príspevky nad rámec čistej mzdy zamestnanca. Na európskej mape je však niekoľko svetlých bodov, čo sa týka mzdového ohodnotenia žien.

Na čele rebríčka rodovej rovnosti je Slovinsko. Nielenže tu vo všeobecnosti dáta ukazujú rodovú rovnosť (priemerný rozdiel je 1%), v oblasti bonusov a ďalších príspevkov sú na tom ženy dokonca lepšie ako muži. Viac sa im preplácajú nadčasy, dostávajú väčšie náhrady výdavkov, väčšie ročné bonusy a preplácanie dovolenky. Navyše sa vo väčšej miere zúčastňujú programov starostlivosti o deti, zdravotných a penzijných fondov ako slovinskí muži. Jediný ďalší štát EÚ s tak silnou rokovaciou pozíciou žien je Poľsko. Tu je síce priemerný rozdiel miezd 5% v prospech mužov (relatívne nízke číslo v porovnaní s celoeurópskych priemerom). Ale keď príde na výhody, ženy si vyjednávajú lepšie podmienky v osobných príplatkoch, náhradách výdavkov, prémiách a dalších príspevkoch. Poľskí muži sa však ďaleko častejšie zapájajú do zdravotných a penzijných schém.

Okrem veľkých ekonomík Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie, kde sú ženy pozadu z hľadiska prémií a príplatkov, musíme uviesť Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Írsko, škandinávske krajiny a stredoeurópske krajiny ako Rakúsko, Maďarsko a Rumunsko. To ponecháva niekoľko výnimiek - krajín, v ktorých ženy prekonávajú mužov v jednej alebo viacerých sledovaných výhodách.

Najčastejšie sa rovnaké zaobchádzanie uplatňuje v dôležitej oblasti usporiadania starostlivosti o deti. Tu sú rozdiely medzi ženami a mužmi všeobecne malé. Tento štatistický fakt a výkony slovinských a poľských žien na svojich trhoch práce ukazujú, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien môžu byť znížené prostredníctvom priaznivej kombinácie celoštátnej politiky a jednotlivých rokovacích síl.

Správa: Analýza rozdielov v odmeňovaní v oblasti peňažných a nepeňažných príspevkov a bonusov

Dátum: 17. októbra 2016

Čo je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator prispeva k prevencii sexuálneho obťažovania aj vďaka projektu WITA-GPG. WITA-GPG (január 2015 - december 2016) je skratkou z anglického „With Innovative Tools Against Gender Pay Gap” (Pomocou inovatívnych nástrojov proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov). Tento projekt si kladie za cieľ významne prispieť k zníženiu veľkých a trvalých rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt podporila Európskej komisia (grant číslo 4000004929) a jednou z priorít projektu je sústrediť sa na sexuálne obťažovanie na pracovisku. Všetky výstupy z projektu budú zverejnené na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

Viac informácií o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku na Mojplat.sk

loading...
null
Loading...