Ženy by museli pracovať o dve hodiny denne viac, aby zarobili ako muži

Ani oslavy nedeľňajšieho Medzinárodného dňa žien nezmažú platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ak by chceli ženy zarobiť toľko ako muži, podľa prieskumu MôjPlat.sk museli by pri dnešnom nastavení miezd každý deň pracovať o takmer dve hodiny viac (108 minút).

Podľa prieskumu MôjPlat.sk dosiahol v roku 2014 priemerný hrubý mesačný plat na Slovensku 846 eur.  Muži zarobili 946 eur, ženy o 18 % menej (775 eur).

 

Ženy platovo zaostávajú v každej vekovej kategórii (graf 1). Najmenší mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami je v skupine čerstvých absolventov, kde činí 10,5 %. Väčšie rozdiely nachádzame vo vekových kategóriach od 25 do 54 rokov.  Najväčší rozdiel v hrubých mzdách medzi pohlaviami je okolo štyridsiatky, a to až 24 %, teda 231 eur mesačne.

 

Graf 1. Priemerný mesačný plat podľa vekových kategórií

Graf1 MDŽ

Zdroj: Môjplat.sk


Podľa Európskej komisie dosiahlo na Slovensku v roku 2012 vysokoškolské vzdelanie 28 % žien,  zatiaľ čo u mužov to bolo len 19 %. Prieskum Môjplat.sk potvrdzuje (graf 2), že ženy zarábajú menej aj napriek dobrému vzdelaniu. So stúpajúcim vzdelaním sa mzdové rozdiely dokonca zvyšujú. Najvyššie sú v prípade ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, kde rozdiel činí až 21 % (235 eur). Najmenší rozdiel medzi ženami a mužmi, 9,8 % (58 eur), nachádzame u Slovákov so základným vzdelaním. „Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov existujú aj napriek vysokému podielu žien s vyšším vzdelaním. Trh práce neposkytuje ženám rovnaké príležitosti ako mužom“, vysvetľuje Zuzana Šmehýlová, analytička portálu Môjplat.sk.

Graf 2. Priemerný mesačný plat podľa ukončeného štúdia

 Graf2 MDŽ

Zdroj: Prieskum webového portálu MôjPlat.sk. Zber dát uskutočnený v rokoch 2012-2014, údaje sú vyhodnotené na vzorke 1659 pozorovaní na Slovensku pre populáciu od 17 do 69 rokov.

Rozdiely medzi mužmi a ženami vznikajú aj z dôvodu dlhšieho pracovného času u mužov. Tí pracujú v priemere 42,5 hodín týždenne, kým ženy o 1,8 hodiny menej. Aj keď však zohľadníme tento rozdiel, hodinová mzda žien je nižšia o 14,5 %.

 

Podľa prieskumu Môjplat.sk majú matky s deťmi priemernú mzdu na úrovni 723 eur, zatiaľčo bezdetné ženy majú mzdu o 80 eur vyššiu. „Ženy sa stávajú znevýhodnenou skupinou najmä v súvislosti s tehotenstvom a materstvom“, vysvetľuje Šmehýlová.

Zamestnávatelia u žien predpokladajú zvýšené náklady spojené s nižšou časovou flexibilitou a mobilitou v súvislosti so starostlivosťou o deti. Ženy-matky počas materskej či rodičovskej dovolenky strácajú kontakt so svojou prácou. „To má vplyv na nižšie nastavenie miezd, ale tiež na znížené šance kariérneho postupu, alebo pri výbere zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytne ďalšie vzdelávanie alebo tréning“, objasňuje Šmehýlová.

 

„Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu je nutný, avšak sám o sebe nestačí. Pre  skutočnú rovnosť šancí je potrebné, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozdelenie povinností medzi mužmi a ženami aj v starostlivosti o rodinu a domácnosť. Len potom budú môcť ženy napĺňať svoje kariérne plány tak, ako muži“, uzatvára Šmehýlová.

loading...
null
Loading...