V ktorých krajinách boli štedré Vianoce?

Môjplat.sk Vám aj tento rok prináša celosvetové porovnanie platov špecialistov za rok 2013 v 12 vybraných krajinách sveta.

Hodnota darčekov, ktoré sme si tento rok našli pod vianočným stromčekom je do veľkej miery ovplyvnená výškou nášho platu, ale aj cenami v obchodoch. Napriek tomu, že kúpna sila na Slovensku sa stále nevyrovná západnej Európe, v porovnaní s regiónmi Afriky či východnej Európy mali Slováci bohatšie Vianoce. Môjplat.sk Vám aj tento rok prináša celosvetové porovnanie platov špecialistov za rok 2013 v 12 vybraných krajinách sveta.


Oproti krajinám západnej Európy, ale napríklad aj Českej republike sú platy na Slovensku nižšie vo všetkých skúmaných kategóriách.

Mediánová hodinová mzda slovenských špecialistov s vysokoškolským vzdelaním, teda napríklad lekárov, učiteľov, či právnikov, je podľa údajov Môjplat.sk 5,43 eur na hodinu v hrubom, čo predstavuje mierny pokles oproti minulému roku (5,54 eur).

V Nemecku špecialisti zarobia niekoľkokrát viac ako ich slovenskí kolegovia. Keďže ceny v Nemecku sa líšia od tých na Slovensku, pre porovnanie kúpnej sily je potrebné tieto cenové rozdiely zohľadniť.

Pre medzinárodné porovnanie platov v sledovaných kategóriách využíva Môjplat.sk prepočet platov na paritu kúpnej sily vyjadrenú v amerických dolároch podľa Medzinárodného menového fondu. Parita kúpnej sily vyjadruje hodnotu tovarov a služieb, ktoré si za daný plat na Slovensku kúpime v prepočte na doláre. Slovenskí špecialisti si po prepočte za medián hodinovej mzdy nakúpia tovary zodpovedajúce kúpnej sile 9,98 dolára v USA.

Táto hodnota je približne dva a pol krát nižšia v porovnaní s platmi špecialistov v Nemecku (25,63) a USA (25,26). Vianoce v týchto krajinách tak mohli byť dva a pol krát bohatšie ako tie naše. Podobne je na tom aj Švédsko, kde mediánová mzda špecialistov dosahuje 21,18 dolára na hodinu. Naopak krajiny ako Rusko, Ukrajina, Indonézia a Etiópia, kde sú platy špecialistov nižšie ako na Slovensku, mali chudobnejšie Vianoce. Platy špecialistov v Etiópii sú pritom najnižšie - 2,58 dolára na hodinu, čo je tri a pol krát menej než na Slovensku.

Porovnateľná krajina so Slovenskom je Brazília, kde sú platy špecialistov takmer na rovnakej úrovni. Oproti minulému roku vzrástol medián hodinovej mzdy vo všetkých skúmaných profesiách súčasne v troch z uvedených krajín, Nemecku,  Švédsku a Ukrajine. Kvôli kríze si teda obyvatelia väčsiny krajín si museli utiahnuť opasok aj tieto Vianoce.

 

 


MojPlat.sk je nezisková iniciatíva zastrešená Wageindicator Foundation so sídlom v Amsterdame. Na Slovensku projekt MojPlat.sk koordinuje Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). Jedným z cieľov portálu MojPlat.sk je zvyšovať transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter (http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/platometer), kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.
Viac informácií na www.celsi.sk

Poznámky:

Medián hrubej mzdy je hodnota, ktorá rozdeľuje súbor dát na dve rovnako veľké časti. Polovica zamestnancov má tak hodinovú mzdu vyššiu a polovica nižšiu, ako je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti priemeru je, že nie je ovplyvnený extrémne vysokými alebo extrémne nízkymi hodnotami v danom súbore dát.

Prepočet na doláre vyjadruje odhad parity kúpnej sily Medzinárodného menového fondu (MMF). Parita kúpnej sily vyjadruje počet jednotiek národnej meny, za ktoré sa dá kúpiť rovnaké množstvo výrobkov a služieb v USA.
 

loading...
null
Loading...