Slováci ako chudobní príbuzní v Európskej únii

Všeobecne známy fakt je, že na Slovensku sú mzdy nižšie ako v západnej Európe. Pri porovnávaní miezd je potrebné brať do úvahy aj opačnú stranu mince. Tvoria ju cenové rozdiely, ktoré sú v západných ekonomikách tradične vyššie ako na Slovensku.

Ake výrazne sú tieto rozdiely? Vďaka porovnaniu miezd členských štátov Európskej únie sa môžme na to pozrieť jednou optikou.

V prieskume boli použité priemerné čisté mzdy členských štátov Európskej únie získané z miestnych štatistických úradov za rok 2015. Výška platov v jednotlivých krajinách bola vypočítaná ako percentuálny podiel slovenskej priemernej mzdy. Výsledné percentuálne podiely miezd v krajinách Európskej únie nám poskytujú objektívne porovnanie platov, pretože sú očistené od daní a prepočítané podľa kúpnej sily danej krajiny.

Rozdiely v príjmoch obyvateľov jednotlivých krajín sú priepastné. Nie každý občan Európskej únie má rovnako hlboko do svojej peňaženky. Percentuálny rozdiel miezd sa pohybuje od 76% v Rumunsku až po 234% v Luxembursku oproti slovenskej priemernej mzde.

Kým Luxemburčania a Dáni dosahujú priemerný čistý plat vyšší ako dvojnásobok slovenskej čistej priemernej mzdy, takí Rumuni zarobia o štvrtinu menej, čo je najmenej spomedzi krajín EÚ. Len o niečo lepšie sa darí Bulharom a Maďarom. Obyvatelia oboch krajín musia vyžiť po zohľadnení cenovej hladiny s výplatou predstavujúcou jednu tretinu mzdy priemerného Luxemburčana.

V porovnaní s našimi susedmi majú nižšie platy ako na Slovensku už len v Maďarsku, čo predstavuje 83 % priemernej slovenskej mzdy, naopak najlepšie sa majú Rakúšania, ktorí mesačne v čistom zarobia až o 76% viac ako priemerný Slovák.

loading...
null
Loading...