Nezamestnanosť: Porovnanie Slovenska a OECD

Ako sa vyvíjala miera nezamestnanosti na Slovensku v porovnaní s priemerom v OECD? Aké sú prognózy?

V krajinách OECD je v súčasnosti nezamestnaných 48 miliónov ľudí, čo tvorí 8% práceschopného obyvateľstva. Miera nezamestnanosti na Slovensku je výrazne vyššia. V máji dosiahla hodnotu 14,3%, v júni vzrástla o ďalšie dve desatiny percenta. Podľa OECD nezamestnanosť na Slovensku ešte stúpne do konca budúceho roka na 14,7%.

 

 

Miera nezamestnanosti | Infographics
loading...
null
Loading...