Porovnajte pracovné právo na Slovensku s legislatívou v iných krajinách sveta

Pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce vypracovala nadácia WageIndicator prieskum pracovného práva vo svete. Výsledky môžete vidieť v infografike.

Bratislava, 7. október – Viac ako 53 krajín sveta poskytuje právne predpisy na ochranu svojich pracovníkov proti neľudským pracovným praktikám. Mnohým z týchto predpisov ale chýba súlad. WageIndicator Foundation pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce uverejnil medzinárodné porovnanie pracovných legislatív, ktorú zobrazíte po kliknutí na Mapa pracovno-právnych nariadení.

 

Ochrana pracujúcich matiek a detí je zvyčajne dôkladne pokrytá v oblasti pracovného práva po celom svete. Príspevky počas materskej dovolenky sú financované prostredníctvom všeobecných príjmov, sociálneho zabezpečenia (vládne financovanie), alebo prostredníctvom zamestnávateľových zdrojov. V niektorých krajinách zdieľa zamestnávateľ zdroje na financovanie materskej dovolenk s vládou. Každá šiesta krajina spomedzi porovnávaných krajín sveta nemá nariadenia o prestávkach pre dojčiace matky. Otcovská dovolenka pre mladého otca je ešte menej častá.

 

Napriek tomu sa podľa prieskumov, ktoré vykonáva Nadácia WageIndicator v 20 krajinách sveta, ukazuje, že oficiálne pracovné normy sa v praxi nie vždy dodržiavajú. V Tanzánii, Keni či v Senegale ľudia často pracujú dlhšie ako im to legislatíva povoľuje a ich platy nedosahujú ani štátom stanovenú minimálnu mzdu. Pracovné právo dodržiavajú hlavne tie sektory, ktoré sú formalizované a väčšie. Jedným z hlavných spoločenských cieľov by malo byť preto zosúladenie oficiálnych noriem s praxou bežných ľudí a to bez výnimiek.

 

Prieskum tiež ukázal, že týždenný pracovný čas dĺžky 48 hodín prevláda vo väčšine krajín. Iba v niektorých európskych krajinách je pracovná doba stanovená na menej ako 40 hodín. Náhrada mzdy za nadčasy je pomerne častá vo všetkých krajinách, ale za nočné služby nedostávajú zamestnanci benefity až v jednej z troch skúmaných krajín. Trojtýždňová platená ročná dovolenka nie je stanovená len v Číne, kde majú právo len na jeden týždeň oddychu, a ani v USA, kde zamestnávateľa nezaväzuje nijaký právny predpis. http://www.wageindicator.org/documents/decentworkcheck/global-decentworkcheck-review-2013/view

 

Wage Indicator je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovanie transparentnosti na trhu práce prostredníctvom zdieľania a porovnávania informácií o platoch, pracovných podmienkach a pracovno-právnej legislatíve z jednotlivých krajín, kde WageIndicator prevádzkuje svoje web stránky.

Na Slovensku je projekt Wage Indicator implementovaný pod názvom MojPlat.sk, kde si navštevníci na stránkach môžu porovnať svoj plat s pracovníkmi na podobných pozíciách a zapojiť sa do súťaže o mesačnú minimálnu mzdu vyplnením anonymného dotazníka o plate a pracovných podmienkach.


Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.

 

Viac informácií na www.celsi.sk

loading...
null
Loading...