Nezamestnanosť mladých: Demografická časovaná bomba

Európa čelí ďalšiemu problému s nezamestnanosťou. Ukazuje sa, že obrovské množstvo mladých ľudí vo veku 15-24 rokov si nevie nájsť prácu.

Európa čelí ďalšej výzve. Riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Guy Ryder varoval, že kombinácia starnúceho obyvateľstva a rekordnej výšky nezamestnanosti mladých ľudí je "demografickou časovanou bombou".

Slovensko sa v rebríčku najvyššej nezamestnanosti ľudí vo veku 15-24 rokov umiestnilo na siedmom mieste. Situácia je kritická v Grécku, Španielsku a Chorvátsku, kde miera nezamestnanosti mladých presiahla hranicu 55%. Príklad by sme si mohli brať z Nemecka, kde si len 7,7% mladých ľudí nevie nájsť prácu.

Angela Merkelová pre anglický denník Guardian označila tento problém za pravdepodobne najpáčlivejší, akému Európa v dnešných dňoch čelí. Európska komisia vyčlenila balík šesť miliárd eur na podporu zamestnávania mladých ľudí. Ten sa začne čerpať od budúceho roka. Slovensko by mohlo podľa Róberta Fica získať 80 miliónov eur.

Zdroje:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_nb_m〈=en

http://www.cnbc.com/id/101010060

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/02/angela-merkel-youth-unemployment-europe

http://www.aktuality.sk/clanok/231681/nezamestnanost-mladych-v-eu-dosahuje-maxima/

http://www.aktuality.sk/clanok/231431/na-zamestnanost-mladych-mozeme-ziskat-dalsich-80-mil-eur-tvrdi-premier/

Jedným z cieľov portálu Mojplat.sk je zvyšovat transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter (http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/platometer), kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.
Viac informácií na www.celsi.sk

loading...
null
Loading...