Nadnárodné firmy vraj platia lepšie. Naozaj?

Nadnárodné firmy ponúkajú atraktívne platy a pracovné podmienky s cieľom prilákať kvalitnú pracovnú silu. Tým môžu vplývať na celkový vývoj platov v ekonomike a zlepšovanie pracovných podmienok aj v iných hospodárskych odvetviach. Aj keď to tak spravidla je, výsledky len nedávno ukončeného výskupmného projektu WIBAR 2 však hovoria, že to neplatí v každom hospodárskom odvetví ani v každej krajine.

Nadnárodné firmy ponúkajú atraktívne platy a pracovné podmienky s cieľom prilákať kvalitnú pracovnú silu. Tým môžu vplývať na celkový vývoj platov v ekonomike a zlepšovanie pracovných podmienok aj v iných hospodárskych odvetviach. Aj keď to tak spravidla je, výsledky len nedávno ukončeného výskupmného projektu WIBAR 2 však hovoria, že to neplatí v každom hospodárskom odvetví ani v každej krajine.

 
 

Projekt WIBAR 2 (skratka z anglického WageIndicator for Collective Bargaining 2) skúmal vplyv zahraničných investícii na platy a pracovné podmienky vo vybraných členských štátoch EÚ (Belgicko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia). Na výskum boli použité dáta získané z vyplnených anonymných dotazníkov z globálneho projektu WageIndicator, ktorého súčasťou je aj MôjPlat.sk. Projekt skúmal platy a pracovné podmienky vo viacerých hospodárskych odvetviach. Napríklad vo výrobe a spracovaní kovov, výrobe elektroniky, finančníctve, v call centrách, obchode, informačných technológiách, a v doprave a telekomunikáciách. 


Štúdia ukázala, že nadnárodné spoločnosti stále platia výrazne vyššie hodinové mzdy ako domáce firmy. Platí to najmä v Nemecku, Poľsku a Španielsku a do istej miery aj vo Veľkej Británii a Holandsku. Výskum vzal do úvahy aj veľkosť spoločnosti, pohlavie pracovníkov, pracovnú dobu, vzdelanie a dĺžku pôsobenia v spoločnosti.

V Belgicku a Fínsku sú rozdiely minimálne, dokonca v istých prípadoch sú pracovníci v nadnárodných firmách ohodnotení horšie ako u domácich zamestnávateľov. Podľa výskumných pracovníkov, ktorí sa na projekte podieľali, súvisia tieto rozdiely s rozdielnou štruktúrou ekonomiky v jednotlivých krajinách. Dôležitým faktorom sú aj odlišnosti v kolektívnom vyjednávaní medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v jednotlivých krajinách.

Platia v nadnárodných firmách lepšie aj na Slovensku? Na túto otázku bude možné dať odpoveď už čoskoro. V anonymnom prieskume, ktorého sa môžete zúčastniť tu, čoskoro pribudne nová otázka, v ktorej bude možné uviesť pre ktorú z nadnárodných firiem pracujete. Čím viac vašich kolegov a známych sa zúčastní nášho prieskumu, tým skôr vám prinesieme výsledky porovnávajúce platy a pracovné podmienky v jednotlivých nadnárodných firmách. Ak sa zapojíte do prieskumu môžete vyhrať zaujímavé ceny. Viac informácií tu.

WIBAR2 je druhou časťou úspešného projektu financovaného Európskou komisiou. V rokoch 2007 a 2008 ho uskutočnili ekonómovia a sociológovia z holandskej Univerzity v Amsterdame, britskej Ruskin College a nemeckého výskumného inštitútu Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) v Duesseldorfe. Na projekte spolupracovala aj Európska federácia zamestnancov v kovospracujúcom priemysle a Európska konfederácia odborových zväzov. Výsledky výskumu boli prezentované na odborných konferenciách v októbri a novembri 2008 v Bruseli, Oxforde a Duisburgu. Viac o projekte vrátane detailnejších štúdií podľa priemyselných sektorov nájdete v anglickom jazyku tu. Ak máte konkrétne otázky, napíšte nám.

loading...
null
Loading...