Koľko budú môcť na Vianoce utratiť Slováci, a koľko zvyšok sveta?

MôjPlat.sk aj tento rok prináša medzinárodné vianočné porovnanie platov. Prinášame výsledky prieskumu kúpnej sily zamestnancov v 14 krajinách sveta za rok 2016.

 

Výzdoba, darčeky, slávnostné jedlá a vianočný stromček nás stoja nemalé čiastky. Koľko sme ochotní a schopní na Vianoce minúť, závisí do značnej miery od výšky nášho platu. Z údajov z prieskumu MojPlat.sk na vzorke 254 477 osôb vyplýva, že  platy Slovákov sa po zohľadnení rozdielov v cenách stále nevyrovnajú západnej Európe. Na druhej strane, už sme sa dostali do tesného závesu za Česko, s ktorým sa dlhodobo porovnávame.

Platí to vo všetkých sledovaných kategóriách, od špecialistov, cez administratívnych pracovníkov, pracovníkov v službách a obchode, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov, až po nekvalifikovaných pracovníkov. V porovnaní s niektorými krajinami Európy, Ázie, Afriky či Južnej Ameriky však Slováci budú mať bohatšie Vianoce.

Pre medzinárodné porovnanie platov v sledovaných kategóriách využíva Môjplat.sk prepočet platov na paritu kúpnej sily vyjadrenú v amerických dolároch podľa Medzinárodného menového fondu. Parita kúpnej sily vyjadruje v praxi hodnotu tovarov a služieb, ktoré si za daný plat ľudia na Slovensku kúpia v prepočte na doláre.

MôjPlat.sk sa v predvianočnom porovnaní platov zameral na platy pracovníkov v službách a obchode. Okrem platov predavačov rôzneho spotrebného tovaru od drogérie až po automobily sem patria okrem iného tiež platy inštruktora autoškoly, kozmetičky, holiča, či kuchára. Slovenskí pracovníci v službách a obchode si za priemernú hodinovú mzdu vyjadrenú mediánom nakúpia tovary zodpovedajúce kúpnej sile 6,73 dolára v USA. Pritom pracovníci v službách a obchode v USA budú môcť utrácať až o takmer polovicu viac. Ich kúpna sila za hodinu práce je totiž až 10,06 dolára.

V západnej Európe sú platy pracovníkov v službách a obchode dokonca približne až dvakrát vyššie ako na Slovensku.V Nemecku pracovníci v službách a obchode zarábajú 13,15 dolára na hodinu, vo Rakúsku 12,68 a  v Holandsku 12,75 dolára v parite kúpnej sily na hodinu.

Pracovníci v službách a obchode u našich susedov v Česku budú môcť utrácať už len o niečo viac ako na Slovensku. Ich hodinová mzda je 7,26 dolára v parite kúpnej sily na hodinu.

Skromnejšie Vianoce budú mať pracovníci v službách a obchode v Brazílii, Indonézii, Južnej Afrike, Maďarsku, Rusku a na Ukrajine. Najmenej si budú môcť dovoliť pracovníci v službách a obchode v Keni, ktorých kúpna sila je v porovnaní so slovenskými pracovníkmi takmer štyrikrát menšia (1,83 USD).

Tabuľka: Porovnanie hrubej hodinovej mzdy v parite kúpnej sily vo svete (medián, medzinárdný USD v parite kúpnej sily)

  Hrubá hodinová mzda Špecialisti Administratívni pracovníci Pracovníci v službách a obchode Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Nemecko 20,40 24,92 17,89 13,15 18,25 13,57
Rakúsko 19,67 22,03 15,88 12,68 17,07 12,01
USA 19,25 27,42 13,20 10,06 16,50 11,55
Holandsko 16,42 19,64 14,88 12,75 14,80 11,50
Veľká Británia 15,91 19,49 12,79 11,07 14,72 11,26
Južná Afrika 14,70 22,14 8,47 4,51 8,96 3,94
Česko 11,60 13,63 9,44 7,26 9,44 7,08
Slovensko 10,57 12,98 9,41 6,73 8,40 7,46
Rusko 7,91 8,58 5,76 4,71 6,16 3,58
Maďarsko 7,09 8,76 7,00 5,65 7,00 5,28
Brazília 6,69 12,74 4,15 3,51 4,71 3,24
Keňa 5,73 6,84 3,42 1,83 2,79 1,48
Ukraina 5,12 5,76 4,40 3,41 4,96 3,20
Indonézia 3,55 3,67 3,15 2,21 3,24 2,22

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator.org.

Poznámky:

Medián hrubej mzdy je hodnota, ktorá rozdeľuje súbor dát na dve rovnako veľké časti. Polovica zamestnancov má tak hodinovú mzdu vyššiu a polovica nižšiu, ako je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti priemeru je, že nie je ovplyvnený extrémne vysokými alebo extrémne nízkymi hodnotami v danom súbore dát.

loading...
null
Loading...