Kde budú mať bohaté Vianoce?

MôjPlat.sk Vám prináša celosvetové predvianočné porovnanie platov špecialistov za rok 2012 v 10 krajinách sveta.

Množstvo darčekov, ktoré si rodiny nájdu pod stromčekom, závisí najmä od platov v jednotlivých povolaniach. Zatiaľ, čo na Slovensku sa lekári, právnici, či predavači sťažujú na nízke mzdy, v Mexiku či Indii by boli za naše platy vďační. MôjPlat.sk Vám prináša celosvetové predvianočné porovnanie platov špecialistov za rok 2012 v 10 krajinách sveta.

Slovensko má v porovnaní zo západnou Európou nízke platy. A to vo všetkých sledovaných kategóriách, od špecialistov, cez úradníkov, predavačov až po pomocných pracovníkov. Avšak v porovnaní so zvyškom sveta máme na Slovensku stále bohaté Vianoce. Môjplat.sk sa v tohtoročnom veľkom porovnaní platov zameral na platy špecialistov, teda ľudí s vysokoškolským vzdelaním ako sú napríklad lekári, učitelia či právnici.

Podľa dostupných údajov majú slovenskí špecialisti 5,54 eura na hodinu v hrubom. Pre medzinároné porovnanie využíva MôjPlat.sk prepočet platov na paritu kúpnej sily vyjadrenú v amerických dolároch podľa Medzinárodného menového fondu. „Parita kúpnej sily vyjadruje hodnotu tovarov a služieb, ktoré si za daný plat kúpime na Slovensku prepočítané za US doláre,“ vysvetľuje riaditeľ pre výskum Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Martin Kahanec. „Zohľadňuje teda rozdiely v cenových hladinách medzi krajinami,“ dodáva. Množstvo tovarov nakúpených za medián hodinovej mzdy špecialistov na Slovensku tak zodpovedá kúpnej sile 10,15 dolára v USA.

V USA pritom špecialisti zarábajú 26,14 dolára na hodinu a v Austrálii 25,13 dolára na hodinu. Ich Vianoce by tak mali byť asi dva a pol krát bohatšie ako tie naše. Na druhej strane, platy špecialistov sú oproti tým slovenským oveľa nižšie v Keni alebo na Ukrajine. Na Ukrajine je to pritom najmenej, len 3,74 dolára na hodinu, teda len asi jedna tretina v porovnaní so Slovenskom.

Z porovnania ďalej vyplýva, že na Slovensku zarábajú špecialisti podobne ako v Mexiku a trochu menej ako v Českej republike. Kým v Mexiku je medián hodinového zárobku približne 9 dolárov na hodinu, v Českej republike je to 13,7 dolára na hodinu.

Tabuľka: Porovnanie platov v roku 2012, medián hodinovej mzdy v parite kúpnej sily v USD

Špecialisti

Úradníci

Predavači

Remeselníci

Austrália

25,13

11,75

-

-

Česká republika

13,68

9,40

7,27

9,33

Mexiko

9,01

4,07

2,15

4,43

Nemecko

24,14

16,73

11,96

16,56

Keňa

6,19

1,47

0,50

0,83

Slovensko

10,15

8,47

6,04

-

Švédsko

19,51

15,74

13,34

-

Ukrajina

3,74

2,96

2,48

3,45

Veľká Británia

22,84

13,35

10,04

15,99

USA

26,48

13,25

4,69

13,20

Zdroj: MojPlat.sk

 

Jedným z cieľov portálu Mojplat.sk je zvyšovat transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter (http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/platometer), kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.
Viac informácií na www.celsi.sk

Poznámky:

Medián hrubej mzdy je hodnota, která rozdeľuje súbor dát na dve rovnako veľké časti. Polovica zamestnancov má tak hodinovú mzdu vyššiu a polovica nižšiu, ako je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti priemeru je, že nie je ovplyvnený extrémne vysokými anebo extrémne nízkymi hodnotami v danom súbore dát.

Prepočet na doláre vyjadruje odhad parity kúpnej sily Mezinárodného menového fondu (MMF). Parita kúpnej sily vyjadruje počet jednotiek národnej meny, za ktoré sa dá kúpiť rovnaké množstvo výrobkov a služieb v USA.

loading...
null
Loading...