Deti Nežnej revolúcie zarábajú viac a sú spokojnejší so životom ako ich rodičia

Nastupovali do zamestnania pred Nežnou revolúciou, dnes sú po štyridsiatke a bez ilúzií. Podľa prieskumu platov portálu MôjPlat.sk však nasledujúca generácia zarába viac a je so svojim životom spokojnejšia.

Nastupovali do zamestnania pred Nežnou revolúciou, dnes sú po štyridsiatke a bez ilúzií. Podľa prieskumu platov portálu MôjPlat.sk však nasledujúca generácia zarába viac a je so svojim životom spokojnejšia.

 

Podľa údajov MôjPlat.sk sa vo vekovej kategórii 40-49 ročných, teda generácii, ktorá nastupovala do zamestnania okolo roku 1989, medián základnej hrubej mesačnej mzdy pohybuje na úrovni 659 eur.

 

Zatiaľ čo vo vekovej kategórii 50-59 ročných je to o 6 percent menej, dnešní tridsiatnici, ktorí nastupovali do zamestnania už v porevolučnom období, dnes zarábajú o 11 percent viac ako štyridsiatnici a až o 18 percent viac ako päťdesiatnici.

 

Podobnú situáciu pozorujeme v Českej republike, kde dnešní tridsiatnici zarábajú o 18 percent viac ako štyridsiantici a o 22 percent viac ako päťdesiatnici. Vo vyspelých krajinách OECD pritom zárobky dosahujú vrchol až okolo päťdesiatky.   

 

„Nežná revolúcia dala ľuďom šancu na lepšie uplatnenie, avšak tí, ktorí nastupovali do práce okolo roku 1989 alebo ešte skôr, sa po Nežnej revolúcii ocitli na radikálne sa meniacom trhu práce so vzdelaním a návykmi zo starého systému. Mladšie generácie boli lepšie pripravené reagovať na tieto zmeny,“ vysvetľuje Martin Kahanec, riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI).

 

Index spokojnosti so životom odráža situáciu na trhu práce. Zatiaľ čo podľa prieskumu MôjPlat.sk štyridsiatnici dosahujú na stupnici od 0 (úlná nespokojnosť so životom) do 100 (maximána spokojnosť so životom) v priemere 56 bodov a päťdesiatnici 57 bodov, tridsiatnici dosahujú úroveň spokojnosti až 61 bodov.

 

Rovnaké trendy nachádzame aj v Českej republike, kde štyridsiatnici dosahujú 60 a päťdesiatnici 59 bodov, zatiaľ čo tridsiantici dosahujú index spokojnosti so životom až o takme 5 bodov vyšší.

 

Prieskum MôjPlat.sk ukázal podobné vysledky aj v kategóriách spokojnosti so zamestnaním, platom, pracovným prostredím, dĺžkou pracovného času, vzťahmi s nadriadenými, ale tiež istotou zamestnania. „Štyridsiatnici sa tridsiatnikom vyrovnali len v oblastiach spokojnosti s dochádzaním do práce, vzťahov s kolegami, a rovnováhe pracovného a osobného života,“ uzatvára Kahanec.

Zdroj: Prieskum webového portálu MôjPlat.sk. Zber dát uskutočnený v rokoch 2012-2014, údaje sú vyhodnotené na vzorke 2305 pozorovaní na Slovensku a 2492 pozorovaní v Českej republike pre populáciu od 20 do 69 rokov.

loading...
null
Loading...