Deň učiteľov oslavujeme, ale učiteľov si neceníme

Učitelia svojím prístupom ovplyvňujú vzťah žiakov k učeniu, dokážu ich motivovať k zvýšenému úsiliu a prispieť k formovaniu ich zdravého sebavedomia. Tým priamo vplývajú na študijné výsledky a neskoršie pracovné uplatnenie svojich žiakov. Zodpovedá však spoločenskému významu učiteľov aj ich ohodnotenie?

Východné platy

Z údajov získaných z prieskumu MojPlat.sk vyplýva, že platy slovenských učiteľov na všetkých vzdelávacích stupňoch im aj po zohľadnení rozdielov v cenách nezabezpečia ani polovicu kúpnej sily ich kolegov a kolegýň v západnej Európe. “Mzdy slovenských učiteľov sa po prepočítaní na paritu kúpnej sily pohybujú skôr na úrovni krajín bývalého Sovietskeho zväzu,” vysveľuje Brian Fabo, hlavný analytik MojPlat.sk

 

Nespokojní učitelia

Respondenti prieskumu MojPlat.sk tiež ohodnotili celkovú spokojnosť so svojím životom na stupnici od 0 do 10. Najmenej spokojní sú učitelia v Bielorusku a Rusku, naopak najspokojnejší sú v Belgicku, Holandsku a Nemecku. Spokojnosť slovenských učiteľov sa pohybuje v rozmedzí od 5,3 do 6,4 bodu v závislosti od stupňa školy, čo nás aj v tomto ohľade radí ku krajinám na východ od Slovenska.

 

O tretinu menej ako v IT

MojPlat.sk, ako súčasť medzinárodného projektu WageIndicator tiež umožňuje porovnať platy učiteľov s platmi v iných povolaniach v rôznych krajinách. V Belgicku, Holandsku a Nemecku sú platy učiteľov mierne vyššie ako napríklad platy softvérových vývojárov. V súlade s očakávaniami sú učitelia aj o niekoľko desatín bodu spokojnejší so životom. Na Slovensku učitelia na základných školách zarábajú o tretinu menej a sú aj v priemere o jeden bod menej spokojní ako softvéroví vývojári.


V Rusku sú platy softvérových vývojárov dvakrát vyššie ako platy učiteľov základných škôl, pričom spokojnejší sú len o 0,3 bodu. V Kazachstane sú dokonca učitelia spokojnejší napriek nižším platom. „Výška platu je významným, ale nie jediným faktorom vplývajúcim na celkovú spokojnosť respondentov,” vysvetľuje Fabo. Tá tiež zavisí od kvality pracovného prostredia, od situácie na pracovisku a v rodine, ale aj od celkovej spoločenskej situácie.

 

Zanedbané školstvo

Učitelia si svoje povolanie vyberajú nielen podľa výšky platov, ale aj na základe iných faktorov. Mnohí učitelia uvádzajú, že práca s deťmi a mladými ľuďmi im dáva pocit zmysluplnosti. “Dlhodobé zanedbávanie školstva znechucuje učiteľov a odrádza mladých ľudí vybrať si toto povolanie,” varuje Martin Kahanec, riaditeľ Stredoeuróskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI). “Dôsledkom je znižovanie kvality školstva, ťažká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a jedna z najvyšších mier nezamestnanosti v Európskej únii,” uzatvára.

 

Základné školy

ts-ucitelia-1.png

Pozn. Medzinárodný dolár je fiktívna menová jednotka, ktorá má rovnakú kúpnu silu ako americký dolár v Spojených štátoch v danom čase. Je založený na koncepte parity kúpnej sily mien a medzinárodného priemeru cien komodít.

 

Stredné školy a gymnáziá

ts-ucitelia-2.png

Pozn. Medzinárodný dolár je fiktívna menová jednotka, ktorá má rovnakú kúpnu silu ako americký dolár v Spojených štátoch v danom čase. Je založený na koncepte parity kúpnej sily mien a medzinárodného priemeru cien komodít.

 

Vysoké školy a univerzity

ts-ucitelia-3.png

Pozn. Medzinárodný dolár je fiktívna menová jednotka, ktorá má rovnakú kúpnu silu ako americký dolár v Spojených štátoch v danom čase. Je založený na koncepte parity kúpnej sily mien a medzinárodného priemeru cien komodít. 

 

MojPlat.sk je súčasťou celosvetového neziskového projektu WageIndicator zastrešeného WageIndicator Foundation so sídlom v Amsterdame, ktorý v súčasnosti pôsobí vo viac ako 80 krajinách. Cieľom projektu je pomáhať zorientovať sa v problematike práce a platov zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie, ako aj zamestnávateľom. S cieľom zvyšovať transparentnosť trhu práce projekt ponúka kalkulačku platov PlatoMeter, kde si návštevník www.MojPlat.sk môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík. Koordinátorom projektu MojPlat.sk pre Slovensko je Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). 

 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti. Medzinárodný repozitár RePEc na základe vedeckých publikácii a ich ohlasu dlhodobo hodnotí CELSI ako najproduktívnejšiu výskumnú organizáciu v odbore ekonómia na Slovensku.

loading...
null
Loading...