Aké štedré budú Vianoce na Slovensku a vo svete?

MôjPlat.sk aj tento rok prináša medzinárodné vianočné porovnanie platov. Prieskum kúpnej sily zamestnancov za rok 2015 bol uskutočnený v 11 krajinách sveta.

Hodnota darčekov, ktoré si ľudia nájdu tento rok pod stromčekom, je do veľkej miery ovplyvnená výškou ich platu, ale taktiež cenami tovarov a služieb. Z údajov z prieskumu MojPlat.sk na vzorke 61 750 osôb vyplýva, že platy Slovákov sa po zohľadnení rozdielov v cenách stále nevyrovnajú západnej Európe.

Platí to vo všetkých sledovaných kategóriách, od špecialistov, cez administratívnych pracovníkov, pracovníkov v službách a obchode, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov až po nekvalifikovaných pracovníkov. Väčší vianočný balíček si rozbalia aj Česi. V porovnaní s niektorými krajinami východnej Európy, Ázie, Afriky či Južnaj Ameriky by však mali mať Slováci bohatšie Vianoce.

Pre medzinárodné porovnanie platov v sledovaných kategóriách využíva Môjplat.sk prepočet platov na paritu kúpnej sily vyjadrenú v amerických dolároch podľa Medzinárodného menového fondu. Parita kúpnej sily vyjadruje v praxi hodnotu tovarov a služieb, ktoré si za daný plat ľudia na Slovensku kúpia v prepočte na doláre.

MôjPlat.sk sa v predvianočnom porovnaní platov zameral na platy špecialistov. Patria tu napríklad platy učiteľov, lekárov, psychológov, právnikov a taktiež aj platy žurnalistov. Slovenskí špecialisti si za priemernú hodinovú mzdu vyjadrenú mediánom nakúpia tovary zodpovedajúce kúpnej sile 10,50 dolára v USA. Pritom Vianoce špecialistov v USA, ktorých kúpna sila za hodinu práce je až 28,44 dolára, budú takmer tri krát bohatšie, ako budú mať ich slovenskí kolegovia.

V západnej Európe sú platy špecialistov až približne dvakrát vyššie ako na Slovensku.V Nemecku špecialisti zarábajú 25,51 dolára na hodinu, vo Veľkej Británii 20,20 a vo Francúzsku 21,85 dolára v parite kúpnej sily na hodinu.

Špecialisti si rozbalia väčší vianočný balíček v Česku a aj v Brazílii. V Brazílii hodinová mzda špecialistov predstavuje 11,40 a v Česku 12,88 dolára na hodinu.

Skromnejšie Vianoce budú mať špecialisti v krajinách ako Keňa, Rusko, Ukrajina a Indonézia. Najmenej si budú môcť dovoliť špecialisti v Indonézii, ktorých kúpna sila je v porovnaní so Slovenskými pracovníkmi len tretinová (3,15 USD).

Tabuľka: Porovnanie hrubej hodinovej mzdy v parite kúpnej sily vo svete (medián, medzinárdný USD v parite kúpnej sily)

 

Hrubá hodinová mzda

Špecialisti

Administratívni pracovníci

Pracovníci v službách a obchode

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

USA

20,21

28,44

13,86

9,00

15,39

9,24

Nemecko

19,38

25,51

16,61

13,12

18,19

13,29

Veľká Británia

16,34

20,20

12,71

10,66

14,21

10,97

Francúzsko

15,66

21,85

12,75

11,93

13,62

10,92

Česko

10,39

12,88

8,76

7,30

8,59

6,44

Slovensko

8,40

10,50

7,51

5,58

7,52

6,29

Rusko

6,33

7,23

4,97

3,51

5,20

3,16

Brazília

5,89

11,40

3,97

3,47

5,90

3,70

Keňa

5,70

6,61

3,62

1,97

3,54

1,82

Ukrajina

4,21

4,74

3,58

2,90

4,16

2,74

Indonézia

2,95

3,15

2,36

1,92

2,84

2,18

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator.org.

Poznámky:

Medián hrubej mzdy je hodnota, ktorá rozdeľuje súbor dát na dve rovnako veľké časti. Polovica zamestnancov má tak hodinovú mzdu vyššiu a polovica nižšiu, ako je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti priemeru je, že nie je ovplyvnený extrémne vysokými alebo extrémne nízkymi hodnotami v danom súbore dát.


loading...
null
Loading...