Aj vo svete sú učitelia nespokojní s platom, svoju prácu ale majú radi

Platové ohodnotenie a spokojnosť v práci nemusia spolu vždy súvisieť. Napriek nízkym platom sú podľa celosvetového internetového prieskumu portálu WageIdicator.org učitelia so svojou prácou spokojní.

Nízke platové ohodnotenie učiteľov je problémom nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Napriek tomu ale majú učitelia svoju prácu radi. V priemere je so svojou prácou spokojných 60 percent učiteľov, kým so svojím platom len necelá tretina. Vyplýva to z celosvetového prieskumu platov a pracovných podmienok WageIndicator, ktorý je na Slovensku známy pod názvom MojPlat.sk.

Platové ohodnotenie a spokojnosť v práci nemusia spolu vždy súvisieť. Napriek nízkym platom sú podľa celosvetového internetového prieskumu portálu WageIdicator.org učitelia so svojou prácou spokojní. V krajinách ako Nemecko, Holandsko, či Belgicko, je so svojou prácou spokojných viac ako 60 percent učiteľov. Spokojnosť s platom je pritom v týchto krajinách oveľa nižšia, len okolo 30 percent.

 U našich západných susedov, v Českej republike, je s prácou spokojných 57 percent respondentov a s platom vyjadrilo spokojnosť 21 percent opýtaných. „Na Slovensku je priemerná mzda učiteľov ešte o 25 percent nižšia ako v ČR, čo negatívne vplýva na spokojnosť učiteľov s platovými podmienkami,“ objasňuje riaditeľ pre výskum Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Martin Kahanec.

 Za jedných z najnespokojnejších možno považovať učiteľov v Bielorusku a Brazílii. Iba 30 percent respondentov tam vyjadrilo spokojnosť s prácou a 20 percent s platom.

 Pri porovnaní ostatných povolaní sú oproti učiteľom s prácou spokojnejší zdravotnícki pracovníci. S platom sú zasa najspokojneší IT špecialisti. Podľa prieskumu, až 70 percent zdravotníckych pracovníkov vyjadrilo spokojnosť so svojou prácou, s platom je ich však  spokojných len približne 20 percent. IT špecialisti sú zasa menej spokojní so svojou prácou a viac s platom. Približne 57 percent IT špecialistov vyjadrilo spokojnosť s prácou a 30 percent s platom. Najmenšiu spokojnosť s platom aj s prácou vyjadrili v prieskume pomocní pracovníci ako upratovači, či vodiči. V priemere je iba 40 percent z nich spokojných s prácou a 20 percent s platom.

Jedným z cieľov portálu Mojplat.sk je zvyšovat transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter (http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/platometer), kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.
Viac informácií na www.celsi.sk

Tabuľka 1: Porovnanie spokojnosti ucitelov s prácou a platom podľa krajín

Spokojnosť s prácou (v %)

Spokojnosť s platom (v %)

Belgicko

64,1

47,4

Brazília

36,5

20,4

Bielorusko

35,8

10,5

Česká republika

57,2

21,3

Nemecko

64,3

34,4

Mexiko

69,3

32,8

Holandsko

67,0

32,0

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator.org

 

Tabuľka 2: Porovnanie spokojnosti s prácou a platom podľa pracovných pozícií

Spokojnosť s prácou (v %)

Spokojnosť s platom (v %)

Zdravotníci

69,8

21,2

Učitelia

59,7

24,7

IT

57,5

28,9

Pomocní pracovníci

43,0

19,2

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator. org

loading...
null
Loading...