Späť do práce po chronickej chorobe

Definície kľúčových pojmov:

Chronická choroba: dlhotrvajúca choroba a pomalá progresia, ktorá sa neprenáša z človeka na človeka, napríklad kardiovaskulárne choroby, rakovina, určité choroby dýchacích ciest , cukrovka atď.

Návrat do práce: postupy a iniciatívy zamerané na uľahčenie opätovného začlenenia osôb, ktoré zažívajú dlhodobú neprítomnosť v práci alebo prácu v obmedzených zdravotných podmienkach, navyše spojené so znížením pracovnej kapacity alebo spôsobilosti, či už je to kvôli chorobe alebo invalidite.

Politiky pre návrat do práce: regulácia na medzinárodnej, národnej alebo regionálnej úrovni ktorá upravuje návrat do práce po tom, ako bola diagnostikovaná choroba alebo invalidita.

Sociálny dialóg: interakcie, napríklad ako vyjednávanie, konzultácie alebo výmena informácií medzi sociálnymi partnermi a orgánmi verejnej moci

Odborové zväzy: organizácia zastupujúca záujmy zamestnancov, v ktorých môžu členovia hľadať pomoc a podporu v pracovných záležitostiach

Loading...