Prehlásenie

Cieľom neziskovej organizácie WageIndicator Foundation je

  • získavať a porovnávať informácie o platoch
  • prispievať k transparentnému trhu práce
  • poskytovať bezplatné objektívne dáta o platoch a pracovných podmienkach prostredníctvom platových monitorov na webstránkach v rôznych krajinách 
  • zbierať dáta prostredníctvom online internetových prieskumov

Nevyhnutnou súčasťou konceptu WageIndicator je zber dát prostredníctvom anonymného a dobrovoľného prieskumu na internete. Získaná databáza údajov je odborne spracovaná a očistená od nekompletných odpovedí. Napriek tomu organizácia WageIndicator nemôže zaručiť a  nezodpovedá za 100%-nú správnosť údajov. Organizácia ani jednotlivci podieľajúci sa na tvorbe a údržbe webstránok nenesú zodpovednosť za činnosti, výsledky a poradenstvo uskutočnené na základe zozbieraných dát resp. na základe informácií poskytnutých na národných webstránkach v krajinách, kde sa prieskum uskutočňuje.

Obsah webstránok, na ktoré je uvedený link na webstránkach WageIndicator, je v plnej zodpovednosti vlastníkov týchto stránok.

Vyvíjame maximálne úsilie pri vývoji a údržbe webstránok projektu WageIndicator. Návštevníci našich webstránok si nemôžu vyvodzovať  žiadne práva na základe informácií uvedených na našich stránkach.

E-mailové adresy, ktoré respondenti dotazníka na našej webstránke dobrovoľne uviedli, sú uložené oddelene od informácií o platoch, pracovnom čase a iných osobných údajov, ktoré respondenti dobrovoľne uviedli. 

Pre bližšie pravidlá týkajúce sa zabezpečenia anonymity návštevníkov našich stránok a respondentov nášho dotazníka navštívte stránku pravidiel používania dát.

 

 

Autorské práva

Platový monitor a dotazník uvedený na webstránke MôjPlat.sk sú súčasťou konceptu WageIndicator. Vlastníkom tohto konceptu je nadácia  WageIndicator Foundation. Autorské práva spojené s s platovým monitorom a s dotazníkom sú tiež vlastníctvom nadácie WageIndicator Foundation.

Autorské práva uvedené na webstánkach projektu WageIndicator, na webstránkach prepojených s projektom WageIndicator ako aj autorské práva spojené s logami, značkami a ochrannými známkami sú majetkom príslušných vlastníkov a sú chránené zákonom.

Ak máte podozrenie, že webstránky, ktoré sú súčasťou projektu WageIndicator obsahujú nesprávne údaje, resp. link na nesprávne údaje, prosím kontaktujte nás.

 

Cookies
Dotazník a platový monitor na našej webstránke využíva systém Cookies. Užívateľ má možnosť akceptovať resp. odmietnúť používanie cookies. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ale užívateľ má obyčajne možnosť zmeniť nastavenia prehliadača tak by cookies neboli umožnené. V prípade že sa rozhodnete nepoužívať cookies, PlatoMeterdotazník na našich stránkach nemusí pracovať správne.


Protispamové opatrenia

WageIndicator zasiela bulletin WageIndicator Gazette každému registrovanému záujemcovi. Pri obdržaní každého nového čísla má registrovaný užívateľ možnosť odhlásiť sa a ďalšie čísla bulletinu mu už nebudú zasielané.

WageIndicator sa riadi Európskym súkromným právom, špecifikovaným v našich dátových pravidlách.  Naše pravidlá zahŕňajú aj antispamové opatrenia.

loading...
null
Loading...