Zmena zručností zamestnancov v banke

Milé dámy a páni,

Tento prieskum sa zameriava na Vaše skúsenosti a názory ako zamestnancov v bankovom a investičnom sektore, na ktorý sa vzťahuje regulácia MiFID II (Nariadenie o trhových a finančných nástrojoch 2014/65/EC) platná od roku 2018. Tento legislatívny rámec zavedený Európskou úniou vyžaduje od zamestnancov v bankovom sektore podporu ich schopností a kompetencií, aby boli lepšie pripravení napĺňať podmienky reportovacích postupov a poskytovať nezávislé finančné poradenstvo. Vyplnením dotazníku môžete prispieť k získaniu informácií, ktoré nám pomôžu pochopiť dopad MiFID II regulácie na organizačné zmeny, management zručností, druhy zamestnaneckých kontraktov a meniace sa pracovné podmienky v bankovom sektore.
Prieskum je anonymný a dôverný. Zozbierané dáta budú použité na výskumné účely. Ďalšie informácie o projekte Zmeny na finančnom trhu práce
Vyplnenie dotazníku zaberie približne 15 minút.
Ak máte nejaké otázky, prosím kontaktujte: lucia.kovacova@celsi.sk.
 Ďakujeme.
 

Prieskum

Loading...