Bezplatný test o znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov je drahá záležitosť. Rozdiel v platoch žien a mužov na úrovni 19,8 % na Slovensku znamená, že počas obdobia 30 rokov sa príjem žien podstatne znižuje. Aby sme pomohli ženám, mužom a ich zamestnávateľom, vytvorili sme dva testy, jeden pre zamestnancov a jeden pre zamestnávateľov. Oba poskytujú rýchly prehľad o tom, ako znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Voľba odvetvia a voľba povolania do veľkej miery ovplyvňuje veľkosť rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Odporúča sa, aby si zamestnanci udržiavali zárobkovú schopnosť v dobrej kondícii a využívali možnosť dodatočného vzdelávania a školenia. Rovnako sa odporúča ostať na pracovnom trhu čo najdlhšie - ukončenie a odchod z práce v čase, keď začíname plánovať rodinu môže v budúcnosti priniesť ťažkosti pri snahe o návrat na dobre platenú pozíciu. Z praxe vieme, že ženy s deťmi obvykle nielen menej pracujú, ale aj menej využívajú možnosti dodatočného vzdelávania a školenia a preto majú aj menšiu šancu na dobrú kariéru. Zvyšujúce sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú teda výsledkom kombinácie niekoľkých rozhodnutí, ktoré zamestnanec vo svojom pracovnom živote urobí. Test pre zamestnancov ponúka možnosť vyskúšať si, ako by ste sa rozhodli vy.

Test pre zamestnávateľov zahŕňa ďalšie právne aspekty. Ako zamestnávateľ by ste nechceli byť obvinený z diskriminácie na základe pohlavia.
  • Ale ako sa uistiť, že vyplácate rovnakú odmenu za rovnakú prácu?
  • Ako dodržiavať predpisy Medzinárodnej organizácie práce a EÚ?
  • Ako sa vyhnúť sexuálnemu obťažovaniu v práci?
  • Ako predchádzať diskriminácii ak je jedna z vašich zamestnankýň tehotná?

Test pre zamestnancov a zamestnávateľov vytvorený tímom MôjPlat.sk a Wageindicator pomáha zamestnávateľom vyhnúť sa nepríjemným situáciám a predchádzať chybám, ktoré sú finančne nákladné.


Test pre zamestnancov


Test pre zamestnávateľov

loading...
null
Loading...